AKADEMİK EĞİTİCİ ZEKA OYUNLARININ ÖZELLİKLERİ
1. Akademik zeka oyunları  eğitim ve öğretimin standartlaşmasını sağlar.
 2. Eğitim ve öğretimin daha ilginç ve cazip şekilde olmasını sağlar.
 3. Eğitim ve öğretimde bilgiler daha kısa zaman içinde öğretilir.
 4. Öğrenmenin niteliğini artırır,öğrenim materyallerinde ki resimler,sözel bilgiler iyi seçilmiş ve örgütlenmişse daha çabuk öğrenmeyi sağlar ve kolaylaştırır.
 5. Öğrencilerin kendi ihtiyaçlarına uygun olduğu zaman öğrenme isteğini ve arzusunu arttırır.
 6. Akademik Zeka Oyunları öğrenilen bilgilerin uzun süreli belleklerde kodlanmasını kolaylaştırır.
 7. Oyun içinde öğretilecek oyun konu ile ilgili kelime ve kavramları doğru okumayı    öğretir
 8. Konunun sözcük ve kelimelere boğulmasını önler
 9. İmla kurallarının doğru yazılmasını sağlar.
 10. Birden fazla anlamı olan kelime ve kavramların hangi anlamda kullanıldığını öğretir.
 11. Konu ve kavramların daha iyi anlaşılmasını ve öğrenilmesini sağlar.
 12. Konudaki fazlalıkların törpülenmesini,eksiklerin tamamlanmasını,eğrilerin ve yanlışların düzeltilmesini sağlar.
 13. Fiziksel çevreden gelecek engelleri önler.Çünkü oyuncu bütün dikkatini oyuna verdiği için başka şeylerle ilgilenmez.
 14. Bedensel ve ruhsal rahatsızlıklara engel olur.Çünkü  oyuncu dikkati oyun üzerine çekerek rahatsızlıklarını dinleme fırsatı bulamaz.
 15. Oyunla öğrenci toplumun kültürel değer yargılarını kolayca benimser.
 16. Eğitim ve öğretimin geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağlar.
 17. Eğitim ve öğretimin her yaş gurubu için her yerde en ucuz ve ekonomik değerlere elde edilmesini sağlar.
 18. Eğitim ve öğretimin en alt kademesinden en üst doktora kültür seviyesine kadar olan her kesime hitap eder.
 19. Dünyada bu güne kadar uygulanan klasik ve geleneksel eğitim öğretim metotlarına yeni bir zenginlik katmaktadır.
 20. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamaktadır.Zengin fakir,kadın erkek,çocuk genç yaşlı,aynı oyunları oynayarak aynı bilgileri öğrenme fırsatı elde ederler.
 21. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların boş oyunlarla vakit geçirme yerine ilk defa kalıcı etkili ve yaygın bir kültürlenmesi sağlanacaktır.
 22.Kahvehaneler ve lokallerimiz Akademik Eğitici Zeka Oyunları sayesinde ilk defa eğitici ve öğretici oyun mekanlarına dönüşecektir.
 23.Bu oyun iyi ve doğru düşünmeyi,eleştirici olmayı sağlar.
 24.Öğrencilerin oyunla sosyalleşerek istenilen hedef davranışların kazanılmasına katkıda bulunur.
 25. Öğrencilerin öğrendiği konuların pekiştirilmesine yardım eder.Çünkü insanlar;a)okuduklarının %10,b)duyduklarının %20 sini,c)gördüklerinin %30’unu,d)hem görüp hem duyduklarının %50’sini, e) görüp işittikleri ve söylediklerinin %80’ini, f)görüp,işitip,dokunup söylediklerinin %90’ına, g) görüp,işitip,dokunup,söyleyip okuduklarının %100’ünü hatırladıkları bilimsel verilerle ispat edilmiştir.Şekil A’da olduğu gibi
 26. Oyuncunundüşüncesinin devamlılığını sağlar.Ders dışında bilgi ve kültürünü geliştirmeye yönelir.
 27. Oyuncunun kendi isteği ile katılması sonucu ferdi becerilerinin ve kişisel karekterinin gelişmesine yardımcı olur.

* Oyunlarınız yetkili kişiler tarafından onaylandı mı?   : Oyunlarımız bilim adamlarınca, trafikle ilgili makamlarca ve eğitim ile ilgili yetkililerce, gerek yazılı, gerekse TV programlarında onaylanmış, takdir edilmiştir...